Nieuwe leden
Ontslag van een lid
Volmacht aan een ander lid
Bevestiging van juistheid en volledigheid